Huur:
2.950,00
per maand
Delen:

Description

Aan de rand van het Dutch Innovation Park is dit uitermate fraai en luxe kantoorgebouw gelegen. Op de 2e verdieping is een kantoorruimte te huur van circa 224 m² gesitueerd aan de voorzijde van het gebouw. Via de fraaie entree en de grote hal met atrium en een receptiebalie kom je bij het trappenhuis met uiteraard de liftinstallatie. Op de begane grond bevindt zich tevens een compleet verzorgde kantine waar van deze faciliteiten gebruik gemaakt kan worden.

Op de 2e verdieping bestaat te verhuren ruimte uit een fraaie kantoorruimte van circa 224 m². De verhuurder zal zorgen voor glazen tussenwanden en vloerbedekking (indeling en keuze vloerbedekking in gezamenlijk overleg).
De kantoorruimte heeft reeds systeemplafonds met LED verlichting, 8 stuks airco units (koeling en verwarming), Luxaflex raambekleding en brandbeveiliging.
De keukenruimte heeft een klein keukenblok met een koelkast en een vaatwasser.

Faciliteiten:
De huurder kan gebruik maken van diverse faciliteiten, zoals de kantine, een vergader- cq/ lesruimte (in overleg qua gebruik en kosten), beveiliging en BHV.
Toegang middels pasjes en toegangscontrole. Alle condities in overleg met de verhuurder.

Huurperiode: in overleg, minimaal 1 jaar.
Huurprijs € 3.250 per maand, exclusief btw.
Servicekosten € 750 per maand exclusief btw.

Huurcontract conform het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 en tevens gepubliceerd op de website van de ROZ.

Bezichtiging van de kantoorruimte in overleg en na afspraak met de makelaar.

Dutch Innovation Park is dé plek in de Randstad voor de ontwikkeling van toegepaste IT-innovaties. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken hier samen, testen prototypes en passen nieuwe technologie toe in concrete producten. De bedrijven en opleidingen richten zich met name op cyber security, e-health, big data en smart mobility. Via het netwerk van bedrijfsleven en onderwijs vinden ideeën partners en ontwikkelen innovaties zich tot waardevolle toepassingen.

Het park is ligt aan de A12 in Zoetermeer en is uitstekend bereikbaar per auto. Ook per trein, bus en met de gratis shuttle van uit NS Zoetermeer Centrum en Oost is het park prima bereikbaar. Eind 2018 opent direct aan het park het nieuwe NS-station en ov-knooppunt Lansingerland-Zoetermeer met rechtstreekse ov-verbindingen naar Amsterdam/Schiphol, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

On the edge of the Dutch Innovation Park is this extremely beautiful and luxury office building located. On the second floor is an office space for rent of approximately 224 m² situated at the front of the building. Through the beautiful entrance and the large hall with atrium and a reception desk to get to the stairwell with of course the elevator installation. On the ground floor there is a fully serviced canteen where use can be made of these facilities.

On the 2nd floor has to rent out space in a beautiful office space of approximately 224 m².
The landlord will provide glass dividing walls and carpeted floors (layout and choice flooring in joint consultation).
The Office space has already system ceilings with LED lights, 8 pieces of air conditioning units (cooling and heating), Luxaflex window coverings and fire protection.
The kitchen area has a small kitchenette with a refrigerator and a dishwasher.

Facilities:
The tenant may use various facilities, such as the canteen, a meeting-/classroom, security, and emergency response. Access through cards and access control. All conditions in consultation with the staff.

Rental period: in consultation, at least 1 year.
Rental price €3,250 per month, exclusive of VAT.
€750 service charge per month exclusive of VAT.

Rental contract in accordance with the model lease office space and other business premises within the meaning of article 7:230a of the Dutch Civil Code, adopted by the Council for immovable property (ROZ) on 30 January 2015 and also published on the website of the ROZ.

Tour of the Office space in consultation and after appointment with the broker.

Dutch Innovation Park is the place in the edge city for the development of applied IT innovations. Business and education working together, testing prototypes and fit new technology into concrete products. The businesses and courses focus mainly on cyber security, e-health, big data and smart mobility. Through the network of businesses and educational innovations to find ideas partners and develop valuable applications.
The park is situated along the A12 motorway in Zoetermeer and easy access by car. Also by train, bus and with the free shuttle from NS Zoetermeer Centre and East park are easily accessible. End 2018 opens directly to the park the new railway station and public transport node Lansingerland-Zoetermeer with direct public transport connections to Amsterdam/Schiphol, Utrecht, Rotterdam and the Hague.

Description

Details

Woonlagen:
6
Soort woning:
Kantoorruimte
Status:
Te huur
Aanvaarding:
Direct beschikbaar